Νάρθηκες Βρυγμού

Ο Βρυγμός είναι το τρίξιμο ή σφίξιμο των δοντιών μεταξύ τους, εκτός της λειτουργίας της μάσησης. Το τρίξιμο είναι μία έξη (συνήθεια) που λαμβάνει χώρα συνήθως κατά τη διάρκεια της νύχτας και είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων, μη συνειδητή διαδικασία. Το σφίξιμο παρατηρείται συνηθέστερα κατά τη διάρκεια της ημέρας, οπότε γίνεται πιο εύκολα αντιληπτό.

Συνέπειες του βρυγμού μπορεί να είναι:

ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ:

Αποτριβή και φθορά των δοντιών

Διάβρωση στην περιοχή του αυχένα των δοντιών

Κατάγματα δοντιών, σφραγισμάτων ή προσθετικών εργασιών

Κινητικότητα δοντιών

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ:

Πόνος στη γνάθο ή στην άρθρωση

Πονοκέφαλοι

Πόνος στους μυς της κεφαλής και της κάτω γνάθου

Θόρυβος (clicking) κατά το άνοιγμα του στόματος

Περιορισμός στο άνοιγμα του στόματος

Δύσκολα απαλλάσσεται κανείς από την συνήθεια του βρυγμού, αλλά μπορεί να προστατευτεί από τα αποτελέσματά του με τη χρήση του ειδικού νάρθηκα.

Τι είναι ο νάρθηκας βρυγμού;

Είναι μία ειδική κατασκευή, από διάφανο σκληρό ακρυλικό, η οποία καλύπτει τις μασητικές επιφάνειες όλων των δοντιών, στην επάνω ή στην κάτω γνάθο. Χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο το βράδυ, αλλά μπορεί να φοριέται και κατά τη διάρκεια της ημέρας, αν κρίνεται σκόπιμο. Ο νάρθηκας εμποδίζει τα δόντια να κλείσουν στη συνηθισμένη τους θέση, και εξισορροπεί τις πιέσεις τους. Αυτό οδηγεί στη χαλάρωση των μυών και στην άρση των συμπτωμάτων από το στοματογναθικό σύστημα και την άρθρωση.

Παράλληλα, η χρήση του νάρθηκα προστατεύει τα δόντια από την αποτριβή, μειώνει την κινητηκότητά τους, και προστατεύει τις προσθετικές εργασίες από κατάγματα λόγω καταπόνησης.

Για να πληρεί τις απαιτούμενες προδιαγραφές ο νάρθηκας βρυγμού, πρέπει να είναι ανένδοτος, από σκληρό ακρυλικό, και να επιτρέπει ελεύθερα τις οριζόντιες και πλάγιες κινήσεις της κάτω γνάθου.

Οι μαλακοί νάρθηκες αντενδείκνυνται απολύτως για την περίπτωση του βρυγμού, γιατί τον επιδεινώνουν.

gtrikΝάρθηκες Βρυγμού