Οδοντικά Εμφυτεύματα

Τα οδοντικά εμφυτεύματα έχουν σχεδιαστεί για να αντικαθιστούν τα ελλείποντα δόντια με τρόπο που να δείχνουν, να λειτουργούν και ο ασθενής να αισθάνεται όπως με τα φυσικά του δόντια.

Ένας άνθρωπος που έχει χάσει τα δόντια του βάζοντας εμφυτεύματα αποκτά ξανά την δυνατότητα να τρώει όπως πριν, να χαμογελά με άνεση και αυτοπεποίθηση και να ανταποκρίνεται στις κοινωνικές του υποχρεώσεις γνωρίζοντας ότι τα δόντια του δείχνουν απόλυτα φυσικά, και ότι το κόκκαλο στις γνάθους του δεν θα απορροφηθεί και η όψη του προσώπου του δεν θα αλλάξει.

Πρόκειται για μικρές βίδες τιτανίου που τοποθετούνται στις γνάθους, στη θέση των φυσικών δοντιών και παίζουν το ρόλο της ρίζας του δοντιού που λείπει. Το κόκκαλο συνδέεται με το τιτάνιο τόσο ισχυρά που αυτή η βίδα τιτανίου, δηλαδή μπορεί να στηρίξει πάνω της ένα τεχνητό δόντι. Αντικαθιστώντας τα ελλείποντα δόντια δημιουργούμε τις συνθήκες για να μην απορροφηθεί το κόκκαλο της φατνιακής ακρολοφίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί η απορρόφηση του οστού που προκαλείται μετά την απώλεια των φυσικών δοντιών αλλάζει την φυσιογνωμία του προσώπου, το οποίο φαίνεται κουρασμένο, γερασμένο και ντροπαλό. Μπορούμε να αντικαταστήσουμε ένα δόντι, να αντικαταστήσουμε περισσότερα από ένα ελλείποντα δόντια ή και όλα τα δόντια.

Η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων γίνεται αφού προηγουμένως έχει προηγηθεί ο απαραίτητος ακτινολογικός έλεγχος που συνίσταται σε αξονική τομογραφία ή/και πανοραμική ακτινογραφία.

gtrikΟδοντικά Εμφυτεύματα