Ορθοδοντική

Η ορθοδοντική είναι ο κλάδος της Οδοντιατρικής που ασχολείται με τη διάγνωση, την πρόληψη και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που εμφανίζονται στα δόντια και στοχεύει στην αποκατάσταση της καλής λειτουργίας της άνω και κάτω γνάθου (ομιλία, κατάποση), αλλά και της αισθητικής του προσώπου.

Σκοπός της ορθοδοντικής θεραπείας είναι να αποκαταστήσει τις διαταραχές της σύγκλεισης και να αποδώσει στο στόμα αφενός τη μέγιστη λειτουργικότητά του κι αφετέρου την ιδανική αισθητική εκδοχή του. Με τον όρο σύγκλειση εννοούμε τον τρόπο που «συναρμόζουν» τα πάνω με τα κάτω δόντια μας, όταν το στόμα μας είναι κλειστό. Μια ιδανική σύγκλειση μας επιτρέπει να έχουμε σωστότερες αναλογίες προσώπου, πιο υγιή δόντια, καλύτερη μάσηση, καλύτερη άρθρωση, καλύτερη υγεία.

Βασικό μας μέλημα είναι η έγκαιρη διάγνωση μιας ορθοδοντικής διαταραχής στον ασθενή (παιδί, έφηβο ή ενήλικα) και η παραπομπή του σε ειδικό Ορθοδοντικό.

gtrikΟρθοδοντική