Εξοπλισμός

Επιπλέον του βασικού εξοπλισμού, που κάθε οδοντιατρείο υποχρεώνεται να διατηρεί, τα οδοντιατρεία μας διαθέτουν:

  • Αυτόκαυστο κλίβανο και σακουλοποιητή, για να εξασφαλίζουμε την αποστείρωση των εργαλείων σε εξατομικευμένα σετ για κάθε ασθενή ξεχωριστά.
  • Ψηφιακό ακτινογραφικό αισθητήρα Sopix², συνδεδεμένο με Η/Υ, για να διασφαλίσουμε μεγαλύτερη ακρίβεια απεικόνισης της περιοχής, δυνατότητα ψηφιακής επεξεργασίας και μεγέθυνσης της εικόνας και με σαφώς λιγότερη δόση ακτινοβολίας σε σχέση με τα συμβατικά ακτινογραφικά συστήματα.
  • Μηχανοκίνητο σύστημα Ενδοδοντίας και μηχανοκίνητες ρίνες μηδενικής μνήμης, ώστε να επιτυγχάνεται αρτιότερο αποτέλεσμα κατά τις ενδοδοντικές θεραπείες (απονευρώσεις) και πρόσβαση σε κεκαμμένους και ενασβεστιωμένους ριζικούς σωλήνες.
  • Εντοπιστής Ακρορριζίου (Apex Locator) για τη μέτρηση του αρχικού μήκους εργασίας του δοντιού στις ενδοδοντικές θεραπείες χωρίς τη χρήση ακτινογραφίας.
  • Λάμπα LED λεύκανσης δοντιών .
gtrikΕξοπλισμός